Ceník pro školní rok 2021/2022

Klubovné se platí vždy na měsíc dopředu do 20. dne v měsíci (např. na leden je nutné zaplatit
do 20. prosince).

Pětidenní docházka 5000,-/měsíc

Čtyřdenní 4200,-/měsíc

Třídenní 3500,-/měsíc

Dvoudenní 2400,-/měsíc