Denní časový rozvrh

8:15 - 8:45 příchod dětí, samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí

8:45 - 12:00 ranní kruh, odchod do terénu, svačina, pobyt v přírodě, vzdělávací činnost

12:00 - 12:30 návrat, osobní hygiena, oběd

12:30 - 14:30 odpočinek/relaxace - vyprávění/čtení pohádky,
předškolní příprava pro předškoláky

14:30 - 16:00 svačina, odpolední zájmová činnost

15:00 - 16:00 vyzvedávání dětí