Přírodní klub Kořínek, existující od roku 2019, funguje na principech lesní školky (není v rejstříku MŠMT).

Je plnohodnotným předškolním vzděláváním pro děti od 3 let.

Většina programu probíhá venku za každého počasí. K odpočinku slouží celoročně obyvatelná jurta v zázemí Kořínku.

Pedagogická koncepce vychází z přirozených potřeb dětí poznávat svět v přímém kontaktu
s přírodou. Je založena na respektujícím vztahu mezi pedagogy, dětmi a rodiči.


Nabízíme

celodenní předškolní vzdělávání pro děti od 3 let

skupinu max. 15 dětí s 2 průvodci

environmentální činnosti

příměstské tábory v čase letních prázdnin

návrat k tradicím pro celé rodiny

akce pro veřejnost